2009-2010 8. SINIF FEN PERFORMANS ÖDEV KONULARI
20 11 2009

2009-2010 8. SINIF FEN PERFORMANS ÖDEV KONULARI

1.)    DNA modeli hazırlayınız

2.)    Mitoz bölünme aşamalarını gösteren afiş,poster hazırlayınız

3.)    Mayoz bölünme aşamalarını gösteren afiş,poster hazırlayınız

4.)    İnsanda cinsiyetin ortaya çıkışı ile ilgili hareketli bir model hazırlayınız

5.)    Soyağacı örneklerini poster şeklinde hazırlayınız

6.)    Genetik çalışmalar ile ilgili araştırma yapınız güncel gelişmeleri poster şeklinde anlatınız

7.)    Sıvıların kaldırma kuvvetinin hesaplanmasını bir poster ile anlatınız

8.)    Yoğunlukları aynı hacimleri farklı cisimlerin aynı yoğunluktaki sıvı içindeki konumlarını gösteren bir düzenek hazırlayınız

9.)    Gemiler nasıl yüzer?

10.)      Uçak ve denizaltı içindeki basınç nasıl dengede tutulur?

11.)     Su köprüsü modeli hazırlayabilirmisiniz?

12.)      Sıvı cenderesi maketi hazırlayınız

13.)      Periyodik cetvel hazırlayınız

14.)      Elementlerin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız

15.)      Metal,ametal,yarımetal ve soygaz elementlere ait atom modelleri yapınız

16.)      Kimyasal bağ çeşitlerini gösteren modeller hazırlayınız(element molekülü,bileşik molekülü)

17.)      Metallerle yanma tepkimeleri gerçekleştiriniz bunları uygulayarak sunum hazırlayınız

18.)      Tepkime çeşitlerini gösteren kimyasal tepkimeler gerçekleştiriniz(gaz çıkışı,çökelme,yanma,renk değişimi)

19.)      pHmetre hazırlayınız

20.)      Su sertliği ile ilgili bir araştırma yaparak su arıtma cihazlarının çalışma ilkelerini açıklayan bir sunum hazırlayınız

21.)      Kendi su arıtma sistemini kurabilirmisin?(su sertliğinin giderilmesi,suyun mikroplardan arındırılması)

22.)      Sesin özelliklerini açıklayan bir kavram haritası hazırlayınız

23.)      Radar,sonar cihazı,ultrason nasıl çalışır,süper sonik uçakların özellikleri nelerdir

24.)      Kendi müzik aletini tasarlayabilirmisin?

25.)      Isı ve sıcaklık kavramlarını açıklayınız

26.)      Özısı farkları hangi alanlarda kullanılır anlatan bir poster hazırlayınız

27.)      Hal değişim sıcaklıklarını  grafikler üzerinde açıklayan sunum hazırlayınız

28.)      Buzdolabının çalışma ilkelerini anlatan bir sunum hazırlayınız

29.)      ATP molkül modeli hazırlayınız

30.)      Besin zinciri modeli hazırlayınız

31.)     Ekosistem çeşitlerini anlatan modeller hazırlayınız

32.)  Habitat,tür,cins,komünite,popülasyon kavramlarını açıklayan bir afiş çalışması yapınız

   33.)  Fotosentezi anlatan poster,afiş ve sunu hazırlayınız

   34.)  Solunum çeşitlerini anlatan bir poster hazırlayınız

   35.)  Su döngüsü posteri

   36.)  Karbon döngüsü posteri

   37.)  Azot döngüsü posteri

   38.)  Oksijen döngüsü posteri

   39.)  Fosil yakıtlar ve zararları ile ilgili sunum hazırlayınız

   40.)  Sera etkisi ve küresel ısınmayı anlatan bir afiş hazırlayınız

   41.)  Çevre koyuma ile ilgili kuruluşlar ve gönüllü çevreci derneklerin neler olduğunu araştırarak okulumuzda bu kuruluşlardan biriyle ortak çalışmalar planlayınız

   42.)  Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili araştırmanızla bir sunu hazırlayınız

   43.)   Geri dönüşümün uygulanma alanları ve yaraları ile ilgili poster,sunu,afiş hazırlayınız

   44.)  Elektromıknatıs yapınız

   44.)  Elektromıknatısın kullanıldığı yerleri araştırarak poster halinde tanıtınız.(telefon,kapı zili,telgraf,v.s,…)

   45.)  İndüksiyon akımının kullanıldığı yerleri gösteren poster,afiş hazırlayınız

   46.)  Alternatör ve jeneratör modelleri oluşturabilirmisiniz? kullanım alanları gösteren poster hazırlayınız

   47.)  Transformatör modeli hazırlayarak kullanım alanlarını açıklayınız

   48.)  Elektrik aletlerinin gücü nasıl ölçülüe elektriek faturalarınız nasıl hesaplanır araştırınız

   49.)  Elektrik tasarrufu nasıl yapmalıyız konulu poster afiş hazırlayınız

   50.)  Güneş sistemi modeli yapınız

   51.)  Levha hareketlerini gösteren poster hazırlayınız

   52.)  Depremlerin oluşma şekillerini açıklayan bir poster hazırlayınız

   53.)  Depremden korunma yöntemlerini ve deprem anında yapılması gerekenleri gösteren bir afiş hazırlayınız

  54.)  Hava ve atmosfer olylarını açıklayan bir poster,afiş hazırlayınız

1680
0
0
Yorum Yaz

Genel Kişisel Web
<
Online Sayaç
Zirve100 Site ekle